ข่าว : ขอเชิญ..ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 โดยสามารถติดต่อในวันและเวลาราชการ ที่ กองคลัง อบต.ท่าพญา ((ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง))

รายละเอียด  : ขอเชิญ..ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 ในวันและเวลาราชการ ((ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง))
     
ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง อบต.ท่าพญา ประกาศเมื่อ :