ข่าว : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบต.ท่าพญา รับลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 ถึง 31 มี.ค. 59

รายละเอียด  : อบต.ท่าพญา รับลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 15 ก.ย. 58 ถึง 31 มี.ค. 59ผู้แจ้งข่าว : - ประกาศเมื่อ :