หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 07 ส.ค. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 128 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2564
การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 128 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2564
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 122 คน] เมื่อ 29 เม.ย. 2564
คู่มือการลา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1