คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานของพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2562