คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.ท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม. 2565