คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 14 มกราคม. 2565