คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2565