คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.อบต. และนายก อบต. ท่าพญา
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2564