คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.ถ. 1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา(ผ.ถ. 1/1)
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2564