คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด อบต.
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2563