คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ คำสั้ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด อบต.ท่าพญา
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2564