คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรักษาวินัย
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2563