คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์ และ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564