คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564