คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2563