คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563