ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลกินกุ้ง กินปู ดูกังหัน วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการทำธนาคารปูม้าบ้านท่าพยา เพื่อปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่ทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2565