ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดป่วยหนักและเสียชีวิตจาก Omicron
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565