ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.ท่าพญา ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564