งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564