ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2564
   
 
   

 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา  10.00 น. อบต.ท่าพญา ได้มีการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าพญา

        เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2564