รายงานการประชุม
     
รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภา อบต. ท่าพญา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563