การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประกาศ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อ อบต.ท่าพญา
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563