ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นตามโครงการส่งเสริมสตรีตำบลท่าพญา ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรประจำตำบลท่าพญา (กศน.ตำบลท่าพญา)
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2564