การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ของ อบต.ท่าพญา ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564