สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี
     
สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563