ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
   

 📢 ประชาสัมพันธ์

      ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมบังคับคดีจัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน" เพืี่อช่วยเหลือให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2564