ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564