ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนยกระดับหินคลุกริมคลองสายดอนขนาน-บ้านปลายคลอง -ช่วงที่ 2
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562