ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   
 
   

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  มาเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ  เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562