งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2562