ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2562