ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการใช้งานของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ Internet ตำบลและข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562