ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ ประจำเดือนธันวาคม 2561
   
 
   

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  ประชาสัมพันธ์ผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอปากพนัง  ประจำเดือนธันวาคม 2561  มาเพื่อทำการเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ  เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2561