ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ตามพื้นที่ดังแนบ)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ธันวาคม 2561