ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชุาสัมพันธ์คุณสมบัติน้ำให้เกษตรกรทราบ
   
 
   

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช  ประชาสัมพันธ์ผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติของอำเภอปากพนัง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  มาเพื่อทำการเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทราบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561