ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561