งบแสดงฐานะทางการเงิน
     
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2559