กิจกรรม : วันที่ 8 มีนาคม 2565 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและตรอบครัว ประจำปี 2565

รายละเอียด :
    

 1.อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 

2.กิจกรรมมอบเกียรติบัตร บุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนร่วม (สตรีดีเด่นระดับตำบลและหมู่บ้าน)

3.กิจกรรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก (กระเป๋าแฮนด์เมค)

4.รณรงค์วันสตรีสากล และยุติความรุนแรงในครอบครัว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565    อ่าน 68 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**